top of page

העסקים במתחם

אנו יושבים באזור התעשייה מעיין צבי, בו עשרות עסקים ובתי מלאכה יצרניים, 
מקדמות שיתופי פעולה בקהילה מתוך מטרה ליצור מרקם של אמנים.ות ובתי מלאכה שיפרו זה את זו. 

באזור פועלים כ-90 עסקים
250 מועסקים, עובדים ועובדות
40% מהעסקים בתחומי אמנות
15% מהעסקים בבעלות נשים
30% מהעסקים מקיימים 0 פסולת

תרבות ואירועים

בילוי וחיי לילה

חקלאות בת קיימא

תעשייה

אמנות ובתי מלאכה

רחוב היוצרים- אמנות ובתי מלאכה

חנויות הפסאז' לאמנות מקיימת

חניות הפסאז' לאמנות מקיימת

רחוב היוצרים, אמנות ובתי מלאכה

בתי מלאכה ואומנות
מוסכים ותעשייה

מוסכים ותעשייה

חקלאות בת קיימא ותוצרת חקלאית

חקלאות בת קיימא
bottom of page